BIOGRAFIA
Jan Myrcik urodził się 15.11.1931 r. w Koszęcinie. Tam rozpoczął w 1938 roku naukę w polskiej szkole podstawowej, którą przerwała wojna. Od 1939 do 1945 roku - podobnie jak wszystkie śląskie dzieci - uczęszczał do niemieckiej szkoły podstawowej. W 1946 roku kończy polską szkołę podstawową, a następnie średnią szkołę zawodową. Po dwuletniej służbie wojskowej pracuje w Spółdzielczości Pracy, ucząc się równocześnie w Technikum Ekonomicznym w Katowicach. Przez wiele lat był instruktorem artystycznym zespołu "Halka" w Lublińcu i instruktorem kulturalno-oświatowym przy ówczesnej Powiatowej Radzie Narodowej w Lublińcu. W systemie zaocznym kończy Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie, a następnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki Pracy Kulturalno-Oświatowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra pedagogiki kultury. Pracował 20 lat na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Koszęcinie, a także jako nauczyciel w szkolnictwie podstawowym. Obecnie na emeryturze. Zna płynnie język niemiecki, czyta gotyk i starodruki. Zainteresowania: historia regionu, archiwistyka, turystyka, zbieractwo starych książek, historia Kościoła.

W książce "XXV lat Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Śląskiego" (1998 r.) w rozdziale "Nasi absolwenci w działaniu" biogram Jana Myrcika należy do najobszerniejszych. Czytamy tam m.in.: "Działacz społeczno-kulturalny i animator kultury wielkiego formatu". Po znakomicie obronionym magisterium nt. "Losy artystów PZPiT "Śląsk" w XXV-leciu", zorganizował w Koszęcinie Gminny Ośrodek Kultury uznany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za placówkę wzorcową w skali kraju. Zainicjował m.in. "Dni Koszęcińskich Kuźników" - Juliusza Ligonia i Walentego Roździeńskiego, doprowadził do budowy pomników ku ich czci, zainicjował coroczne "Biesiady na Zamku w Koszęcinie" (1978 - 1990), na których przy udziale pracowników naukowych uczelni wyższych oraz PAN-u, a także pisarzy i działaczy kultury, omawiano postacie wielkich Ślązaków. Opublikował swoistą bibliotekę "najbliższej ojczyzny": (21 publikacji zwartych) opracował sześć monografii zabytkowych kościołów. Napisał m.in. "Historię koszęcińskiej szkoły w zarysie", "Pałac w Koszęcinie i jego właściciele", "Legendy koszęcińskie", "Koszęcin i okolice" - monografia gminy Koszęcin, "Drewniane kościoły na ziemi lublinieckiej", "Od Piastów opolskich po rozśpiewany "Śląsk"", "Olszyna - rys historyczny, dzieje oświaty, życie parafialne", "Koszęcińskie kościoły i kapliczki", "Poeci ziemi lublinieckiej" i "Koszęcin na starej fotografii".

Jan Myrcik przetłumaczył kilka publikacji z języka niemieckiego, m.in. wydaną w 2002 roku publikację "Biała Róża" (oryginał "Die wessie Rose" - Inge Scholl" promocja w Bibliotece Śląskiej ). Ostatnią wydaną publikacją J. Myrcika jest zarys monograficzny zespołu "Śląsk" pt. "Pół wieku Śląska". J. Myrcik opublikował prawie 200 artykułów prasowych i innych opracowań, związanych z aktywnością administracyjną Autora. W latach 1982 - 1990 był członkiem Rady Programowej przy Ministrze Kultury i Sztuki. Był także bliskim współpracownikiem COMUK-u w Warszawie. Od lat przewodnik po ziemi koszęcińskiej, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych (Austria, Niemcy, Szwajcaria, Francja) a także prelegent w śląskim szkolnictwie i organizacjach społecznych. Posiada żywe kontakty osobiste z animatorami kultury i historii w Polsce i poza granicą ( Berlin, Zurych , Monachium) Ma szereg odznaczeń i wyróżnień.

Jan Myrcik był przez jedną kadencję radnym Gminy Koszęcin (1994-1997) i przez dwie kadencje radnym Rady Powiatu Lublinieckiego (1998 - 2006), zainicjował m.in.: organizację cyklicznej imprezy pod nazwą Powiatowy Sejmik Kultury Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" oraz "Dni otwarte koszęcinskiego zamku".
W maju 2001 roku zorganizował na swej posesji prężnie działający "Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej" z Śląską Izbą Regionalną, galerią stroju ludowego, stałą ekspozycją starej śląskiej książki, kartografii, podręczników, eksponatami starośląskiego kuźnictwa, a ostatnio także minilapidarium Krzyża. Z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem przeprowadzono "Inwentaryzację obiektów zabytkowych na terenie powiatu lublinieckiego". W roku 2000 laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Animator Kultury Roku", zaś w roku 2006 został pierwszym laureatem statuetki: "Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego". Posiada także złotą honorową odznakę "Za zasługi dla Województwa Śląskiego" oraz brązowy, srebrny i złoty Krzyż Zasługi. W przygotowaniu J. Myrcika są trzy publikacje pod wspólnym motto: "Pro Memoria"
  1. "Epitafium dla poległych koszęcinian",
  2. "Żydzi w Cieszowej" - synagoga i cmentarz żydowski,
  3. "Dawne miejsca pochówku na ziemi lublinieckiej".