CEL OŚRODKA
  • gromadzenie, eksponowanie i udostępnianie materiałów dotyczących szeroko pojętej historii i kultury Ziemi Śląskiej: dokumentów etnograficznych, publikacji, eksponatów itp.,
  • prowadzenie szerokiej edukacji regionalnej zgodnej ze "ścieżkami edukacyjnymi" - adresowanej do dzieci i młodzieży oraz osób starszych z terenów Śląska i z innych regionów Polski a także z zagranicy,
  • prowadzenie wycieczek szlakami zabytków i chronionych zasobów przyrodniczych znajdujących się na terenach Gminy Koszęcin i Powiatu Lublinieckiego,
  • organizowanie wystaw okolicznościowych związanych z działalnością Ośrodka,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej dotyczącej historii, kultury, edukacji, życia społeczno-kulturowego i Kościoła lokalnego ziemi śląskiej, ze szczególnym akcentem na gminę Koszęcin i ziemię lubliniecką.

W okresie kilkuletniej działalności Ośrodek zwiedziło i skorzystało z jego usług wiele wycieczek z terenu Śląska i Polski, a także wycieczki i grupy turystów z Niemiec, Czech, Bułgarii, Litwy, Holandii, Włoch, Anglii, USA a nawet z Australii i Południowej Afryki.

Kronika Ośrodka zawiera wiele interesujących wpisów mówiących o pozytywnej działalności Ośrodka dotyczącej szerzenia wiedzy historycznej i piękna ziemi śląskiej, a także o cennych zbiorach znajdujących się w Ośrodku, roli edukacyjnej prowadzonej przez Ośrodek i jego właściciela Jana Myrcika.

Działalność Ośrodka była wielokrotnie prezentowana w telewizji, w radio i w prasie.