PROWADZI
 • Śląską Izbę Regionalną z końca XIX wieku,
 • Galerię stroju ludowego (eksponowaną na manekinach),
 • Stałą ekspozycję starej książki i kartografii śląskiej (zbiory łacińskie, polskie i niemieckie),
 • Eksponaty starośląskiego hutnictwa, minerałów, dawnego wyposażenia mieszkań oraz rolnictwa,
 • Małe Lapidarium Kultury Cmentarnej i stałą ekspozycję sztuki sakralnej- szczególnie krzyży kolędowych,
 • Na miejscu znajduje się kiosk z publikacjami o regionie i pamiątkami.
ORGANIZUJE
1. Wycieczki:
 • "Szlakiem Zabytków Koszęcina" (zabytkowy kościół św. Trójcy, zabytkowe kapliczki i miejsca pamięci, muzeum OKiER, zamek - siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk",
 • "Szlakiem drewnianych kościołów powiatu lublinieckiego" (Brusiek, Koszęcin, Cieszowa, Boronów),
 • "Przyroda naszej Ziemi" (Park Koszęciński, Rezerwat przyrody "Mikuliny"),
 • i inne wycieczki na terenie powiatu.

2. Wystawy dotyczące historii i kultury Śląska,

3. Lekcje dotyczące historii regionu Ziemi Lublinieckiej.


PROWADZI
 • spotkania autorskie z Janem Myrcikiem, - prelekcje pt. "Moja Mała Ojczyzna", "Wielcy ludzie ziemi śląskiej", "Poeci ziemi lublinieckiej", "Od Piastów Opolskich po rozśpiewany Śląsk",
 • zespół "Śląsk" - historia i działalność,
 • zabytki architektury i pomniki przyrody na ziemi lublinieckiej.

Spotkania i prelekcje mogą odbywać się w siedzibie Ośrodka bądź w placówkach terenowych, są upoglądowione filmami video, dokumentacją historyczną i publikacjami.